Bliv en anbefalet arbejdspladsPromover jeres arbejdsplads med et certifikat for et godt arbejdsmiljø leveret af RatingWorkplace.dk

Er jeres virksomhed anmeldt med positive bedømmelser og samtidigt opnået karakteren 4 eller derover, vil I være berettiget til et certifikat leveret af RatingWorkplace. Det beviser, at jeres medarbejdere anbefaler jer som en god arbejdsplads.

Certifikatet kan I bl.a. publicere på jeres hjemmeside, tilknytte jeres stillingsannoncer eller blot vælge at benytte som en del i jeres markedsføring. Det vil få jer til at fremtræde som en arbejdsplads, hvor medarbejdertilfredsheden er høj. Såfremt der ikke er udstedt jeres konkurrenter et sådant certifikat, vil dette kunne bruges som endnu et konkurrenceparameter, hvad enten det gælder tiltrækning af nye kollegaer, samarbejdspartnere eller investorer.

Det er ikke nødvendigt at betale store summer til rating og analyse bureauer for at blive kåret som en god arbejdsplads. Vi mener, at det er langt mere troværdigt, hvis det er medarbejderne selv, der kårer jer som en af Danmarks bedste arbejdspladser.

Har I allerede udarbejdet en strategi for CSR, er denne løsning et godt supplement til denne. Da I viser offentligheden, at I bærer et socialt ansvar overfor mennesket, og bl.a. opfylder dette ved at prioritere på at opretholde et godt arbejdsmiljø.

 


NB. Er I i tvivl om hvorvidt jeres virksomhed anses som en god arbejdsplads, foretager vi gerne en uvildig trivselsundersøgelse. Vi stiller et elektronisk spørgeskema ti l rådighed med minimum samme spørgsmål, som forefindes ved de almindelige bedømmelser på RatingWorkplace. Resultatet af denne kan I beholde internet og benytte som et led i den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV) samt som et konstruktivt værktøj der danner et overblik og jeres eventuelle forbedringsmuligheder. Såfremt I har opnået karakteren 4 eller derover, kan vi offentliggøre bedømmelserne og I er berettiget til certifikatet.

Protected by Copyscape Online Plagiarism Finder